FORMULÁŘ FVE
Tento formulář slouží k získání infomací, nutných ke zpracování předběžné nabídky, určení výše možné dotace a vypracování projektu

S informacemi bude nakládáno v souladu s Pravidly nakládání s osobními údaji

Povinné údaje jsou označeny hvězdičkou

KONTAKTNÍ ÚDAJE

ADRESA INSTALACE

POŽADOVANÝ DRUH FOTOVOLTAIKY

VYUŽITÍ ELEKTŘINY V SOUČASNÉ DOBĚ

Mění-li se, vložte obvyklou hodnotu
Lze ji najít v posledním vyúčtování

INFORMACE O DOMU

U vícepodlažního domu zadejte součet plochy všech podlaží

INFORMACE O STŘEŠE

Fotovoltaické panely nelze montovat na střechu z břidlice a vláknocementových šablon (eternit, cembrit apod.)
Pokud je k instalaci panelů určeno více střech, parametry ostatních napište prosím do poznámky níže.
Sklon střechy ve stupních [°]
Azimut střechy ve stupních [°]
90°   východ
135° jihovýchod
180° jih
225° jihozápad
270° západ
Rozměr jednoho panelu je cca 2,1 x 1,1 m
Napište vše, co považujete za důležité, abychom věděli.